اين كه بي خوابي نيست ...


... آدم گاهي مي ماند از دست اين دوبلورهاي ايراني چه بگويد . من هم مثل خيلي هاي ديگر فيلم هايي را كه يك زماني در ايران دوبله شده بودند دوست دارم . خيلي از آن فيلم ها دوبله شان در حد همان فيلم هاست و همين به ارزش شان اضافه مي كند . اما در اين سال ها كه دوبله مثل سابق نيست و كلي تغيير كرده ، كم تر با يك دوبله ي به درد به خور طرف مي شويم . اين جوري ست كه وقتي اسمي از يك فيلم جديد مي آيد كه قرار ست دوبله شود ، يا اصلا دوبله شده ، حال م حسابي بد مي شود . اين بدي حال ، و در واقع حال گرفتگي ، وقتي دوباره سراغ م آمد كه شنيدم فيلم دل پذير « بي خوابي » ( Insomnia ) كار درخشان « كريستوفر نولان » را دوبله كرده ند و اين نسخه توي بعضي سينماها نشان داده مي شود . دست شان درد نكند كه به فكر ما هستند ، اما اين كه آقايان عزيز چرا فكر كرده ند « خسرو خسروشاهي » مي تواند دوبلور « ال پاچينو » باشد ، همان مساله يي ست كه مرا گيج كرده . فيلم را اگر در ويدئو ، يا در جشنواره ي فجر سال پيش‌‌ تماشا كرده باشيد مي دانيد كه « پاچينو » صداي خيلي گرفته يي دارد كه « بي خوابي » اصلا ازش مي زند بيرون . يك صداي خيلي خسته و غريب كه هيچ شباهتي به صداي آقاي « خسروشاهي » ندارد . شايد در يك دوره يي ، مثلا آن موقع كه « پاچينو » فيلم هايي مثل « سرپيكو » و « مترسك »‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را بازي كرد ، صداي « خسروشاهي » به ش مي آمد . اما حالا و در اين فيلم هيچ شباهتي وجود ندارد . نمي دانم چه كسي تشخيص داده اين صدا به آن قيافه مي آيد ، اما به نظرم موقع تماشاي نسخه ي اصلي فيلم صدا را كم كرده بوده و فقط را تصوير را مي ديده . لابد بايد همين جوري باشد ، وگر نه هيچ عقل سليمي صداي « خسروشاهي » را به جاي « ويل دورمر » خواب آلود و گناه كار نمي پذيرد .
خداوندا ! از سر تقصير دوبلورهاي ما بگذر و قدرت انديشيدن را به آن ها عطا كن !
الاهي آمين !

/ 0 نظر / 69 بازدید