# روزمرّگی‌ها

L'avventura

                                                سکوت باشد. چای باشد. ساقه طلایی باشد. لذّتی بالاتر از خواندن؟   بعدِ تحریر: عکس، صرفاً، تزئینی‌ست. نامِ عکس چای است؛ کار آنتون گراچف  
/ 0 نظر / 101 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.