# فدریکو_گارسیا_لورکا

افسانه‌ی سه دوست که زیرِ بارانِ گلوله آواز خواندند

  «فدریکو گارسیا لورکا»، مشهورترین شاعرِ اسپانیاست به‌قولی و ظاهراً بعد از «سروانتس» [نویسنده‌‌ی رمانِ دُن‌کیشوت] تنها کسی‌ست که تعداد کتاب‌ها ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 231 بازدید