# هزارتوی_پَن

تکّه‌ای ‌گچ بردار؛ هرجا که دوست می‌داری دری را رسم کن...

        افسانه‌ی پریان؟ حقیقتِ محض؟ یا مجادله‌ی واقعیت و تخیّل؟    هزارتوی پَنِ گی‌یرمو دل‌تورو ترکیبی از همه‌ی این‌هاست؛ نمایشِ ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 173 بازدید