# گفت‌وگو

ششمین شماره‌ی تجربه منتشر شد...

      ـ سردبیر: محمّد قوچانی ـ   چهار‌شنبه، در ششمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی‌ تجربه می‌خوانید    از این فرهادکُش فریاد: پرونده‌ای درباره‌ی روایت‌های عبّاس کیارستمی از شاعرانِ ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 6 بازدید

پنجمین شماره‌ی تجربه منتشر شد

      ـ سردبیر: محمّد قوچانی ـ   یک‌شنبه در پنجمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی‌ تجربه می‌خوانید    درخششِ ابدیِ یک ذهن: پرونده‌ای به‌مناسبتِ نودمین سالِ تولّدِ ابراهیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

چهارمین شماره‌ی تجربه منتشر شد...

        ـ سردبیر: محمّد قوچانی ـ   در چهارمین شماره‌ی تجربهمی‌خوانید    خوانشِ خشمگین از سنّت: پرونده‌ای به‌یادِ احمد شاملو + گفت‌وگوی منتشرنشده‌ی فریدون فریاد با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

سوّمین شماره‌ی تجربه منتشر شد

    ـ سردبیر: محمّد قوچانی ـ   در سوّمین شماره‌ی تجربه می‌خوانید تکنیکِ کودتا: پرونده‌ای درباره‌ی وضعیتِ نویسندگان و روشنفکران بعد از کودتای بیست‌وهشتِ ... ادامه مطلب
/ 46 نظر / 2 بازدید

سوّمین شماره‌ی نافه ـ بالأخره ـ منتشر شد...

در شماره‌ی سوّم دوره‌ی جدیدِ دوماه‌نامه‌ی نافه (آبانِ هشتادونُه) بخوانید: گفت‌وگوی احمد طالبی‌نژاد با مسعود کیمیایی درباره‌ی روزمرّگی‌هایش گفت‌وگو با سعید عقیقی ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 8 بازدید

نافه، شماره‌ی دوم، منتشر شد...

در شماره‌ی دوم دوره‌ی جدیدِ دوماه‌نامه‌ی نافه (تیرِ هشتادونُه) بخوانید:    زوالِ کُلنل؛ سرفصلِ رمانِ منتشرنشده‌ای از محمود دولت‌آبادی    گفت‌وگو با ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 6 بازدید